Aleja Wojska Polskiego 15, 58-500 Jelenia Góra +48 608 385 708 fundacja@serdecznapomoc.eu
Polish Czech English French German Russian Spanish

INFORMUJEMY, ŻE REALIZUJEMY PROGRAMY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ I OWOCOWEJ

by Roman Kuty
on 25 marzec, 2018
Odsłony: 749

Fundacja kontynuuje wydawanie żywności w ramach podprogramu 2017 FEAD, na terenie dolnośląskim ograniczonym  przez PCK Wrocław tylko do miasta Głogów oraz w pełnym zakresie na terenie lubuskiego we współpracy z Bankiem Żywności              z Gorzowa Wielkopolskiego. W styczniu Fundacja była kontrolowana przez KOWR, a w marcu przez PCK, bez większych uwag. Poza tym na bieżąco przeprowadzane są kontrole WIHARST i ARiMR w zakresie odbioru, jakości i przekazania jabłek w ramach programu EMBARGO.

Ze względu na częste zmiany terminów dostawa towarów, będziemy tak jak dotychczas informować OPS-y i podopiecznych           o  najbliższych planowanych terminach wydawania żywności i jabłek - e-mail-owo, telefonicznie lub sms-owo.

Przypominamy:

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej? 

  1. Odbiorcami końcowymi w Programie będą przede wszystkim osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Pomoc będzie trafiać do osób w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% od 2017r odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując organizacjom partnerskim listy osób zakwalifikowanych do pomocy. Organizacje partnerskie będą mogły samodzielnie zakwalifikować do pomocy jedynie osoby bezdomne.

  2. Co należy zrobić aby spożystać z pomocy żywnościowej:

  3. 1. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości zamieszkania, gdzie OPS zakwalifikuje i wyda skierowanie do Organizacji Pożytku Publicznego działającej w danej miejscowości lub sąsiedniej.

  4. Osoba zakwalifikowana ma prawo wybrać sobie do której organizacji chce być skierowana tj. (Fundacji, Stowarzyszenia lub innej OPP), która bezpłatnie wydaje żywność.

  5. 2. Należy pamiętać, że należy wziąć z sobą: aktualne skierowanie na podprogram 2017, dowód osobisty, mocne torby na żywność, najlepiej zorganizować sobie transport w przypadku odbioru żywności dla rodzin wielodzietnych, ponieważ wtedy towary spożywcze ważą kilkadziesiąt kilo na rodzinę.