Aleja Wojska Polskiego 15, 58-500 Jelenia Góra +48 608 385 708 fundacja@serdecznapomoc.eu
Polish Czech English French German Russian Spanish

Zaczynamy nowy rok 2017 od podpisania umowy o współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem we Wrocławiu

by Roman Kuty
on 21 styczeń, 2017
Odsłony: 953

 1. W dniu 16.01.2017r Fundacja jako OPL podpisała umowę o współpracy  z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Okręgowy we Wrocławiu i będzie prowadziła bezpłatną dystrybucję żywności w ramach podprogramu 2016 POPŻ na terenie całego Dolnego Śląska.
 2. Ponadto informujemy, że dla osób skierowanych przez MOPS-y i GOPS-y wg kryterium dochodowego do 200%, będą wydawane następujące produkty: szynka drobiowa, makrela w oleju, gulasz wieprzowy z warzywami, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, ryż biały, cukier, herbatniki, olej, mleko, żółty ser oraz jabłka, czasem gruszki i marchew.
 3. Artykuły spożywcze mogą się różnić w poszczególnych miesiącach wydawania, ze względu na różne dostawy i transport do magazynów.
 4. W związku z powyższym, informujemy iż Fundacja już przygotowała wydawanie żywności w następujących miejscowościach, dniach i określonych godzinach:
 5. ZGORZELEC: 20.01.2017r, w magazynie przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 w Zgorzelcu, w godzinach 9,00 do 14,00. 
 6. JELENIA GÓRA: 23, 24, 25, 26, 27.01.2017r., w magazynie przy ul. 1-go Maja 84 w Jeleniej Górze, w godzinach od 9,00 do 14,00. 
 7. GŁOGÓW: 23 i 24.01.2017r, w magazynie przy ul. Sikorskiego 48 w Głogowie, w godzianch 9,00 do 14,00. 
 8. LEŚNA: 26.01.2017r, w magazynie (Dolwis) przy ul. Świerczewskiego 11 B  w Leśnej, w godzianch 10,00 do 13,00. 
 9. ZŁOTORYJA: 30.01.2017r, w magazynie przy ul. Legnickiej 37 w Złotoryi, w godzianch 10,00 do 13,00. 
 10. LWÓWEK ŚL.: 31.01.2017r, w magazynie przy ul. Widokowa 1 w Lwówku ŚL, w godzianch 10,00 do 13,00.
 11. O następnych terminach wydawania żywności, owoców i warzyw będziemy informowali z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy podopiecznych o dostarczenie aktualnych skierowań z MOPS-ów i GOPS-ów do Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc". Ponadto prosimy aby podopieczni byli zaopatrzeni w mocne torby na odbierane wsparcie żywnościowe, owocowe i warzywne.
 12. Fundacja także ma podpisaną umowę o współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach której prowadzi bezpłatną dystrybucję żywności, owoców i warzyw, także na terenie województwa lubuskiego.
 13. W związku z tym, Fundacja będzie prowadziłą wydawanie wsparcia dla potrzebujacych w następujących miejscowościach, dniach i godzinach:
 14. SZLICHTINGOWA: 23.01.2017r, od 13,00 do 15,00,
 15. MAŁMICE: 24.01.2017r, od 10,00 do 14,00,
 16. IŁOWA: 25.01.2017r,od 10 do 13,00,
 17. LIPINKI ŁUŻYCKIE25.01.2017r,od 10 do 12,00
 18. Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

 19. Odbiorcami końcowymi w Programie będą przede wszystkim osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Pomoc będzie trafiać do osób w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% od 2017r odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując organizacjom partnerskim listy osób zakwalifikowanych do pomocy. Organizacje partnerskie będą mogły samodzielnie zakwalifikować do pomocy jedynie osoby bezdomne.

 20. Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

  Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

  Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

  Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

 1. SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 2. Zespół Wolontariuszy