PODPROGRAM 2017 DOLNOŚLĄSKIE

by Roman Kuty
on 25 July, 2018
Hits: 177

PODPROGRAM 2017 – efekty

1.Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” z Jeleniej Góry działająca na terenie województwa dolnośląskiego przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem we Wrocławiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1050 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubuskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

5865 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 1050 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 10 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 5 spotkań dla  75 uczestników

• Żywieniowe – 5 spotkań dla 100 uczestników

                                                                 Tadeusz Sośnicki

                                                           Sekretarz Zarządu Fundacji