Sprawozdanie ogólne ze zrealizowanego Podprogramu 2017 na terenie lubuskiego.

by Roman Kuty
on 25 July, 2018
Hits: 181

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” z Jeleniej Góry działająca na terenie województwa lubuskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Gorzowie Wielkopolskim realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

          warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 2500 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubuskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

15000 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 2500 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 20 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 5 spotkań dla  75 uczestników

• Żywieniowe – 5 spotkań dla 100 uczestników

• Kulinarne - 5 spotkań dla 100 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 5 spotkań dla 75 uczestników

                                                                 Tadeusz Sośnicki

                                                           Sekretarz Zarządu Fundacji